Efter sommarens skyfall skadades både elektronik och mekanik på hissar, rulltrappor och dörrar vid Resecentrum i Uppsala. Trafikverket har sedan dess arbetat med att lösa problemen. Man vill så snabbt som möjligt öka tillgängligheten till perrongerna för trafikanterna men man har ännu inte lyckats hela vägen.

– Utmaningarna har varit stora. Efter saneringen av de översvämmade delarna av stationsområdet så har man gått igenom både elektronik och mekanik. Därefter har reservdelar beställts och vi väntar på att de ska komma, säger Joanna Ljunggren, presskommunikatör på Trafikverket.

Under vecka 45 kommer man att påbörja arbetet med hissarna medan man senarelägger renoveringen av rulltrapporna till i vinter.

Artikelbild

| Stora delar av elektronik och mekanik i den nedre delen av Resecentrum skadades vid sommarens skyfall i Uppsala.

– Det är en ett omfattande problem som ska åtgärdas. Man måste byta delar av matningen på rulltrapporna och jag kan i nuläget inte svara på när det kommer att vara helt klart, säger Joanna Ljunggren.

Däremot kommer vänthallarna på perrongerna att blir klara innan vintern. Nya golv och golvvärme är på plats. Det är bara ytrenovering som återstår. Bänkarna inne i vänthallen ska renoveras och målas men därefter kan resande få tillträde till hallarna och ta skydd därinne undan höstrusket.