Utredningen om sprängningen av en bil tillhörande en polischef i Uppsala ligger på Stockholmspolisens bord eftersom den inträffade utanför mannens bostad i Täby, men enligt Carin Götblad är utredningens resultat högt prioriterat även i Uppsala.

– Vi jobbar intensivt för att ta reda på vem som ligger bakom detta. Resultat brukar alltid komma fram till slut, så det här var helt klart fel åtgärd om gärningspersonerna inte vill ha polisen efter sig.

Hur skyddar man den här utsatta polisen?

– Som du förstår kan jag inte gå in specifikt på ett enskilt ärende, men rent allmänt har vi ett väl utbyggt personsäkerhetsprogram för poliser och människor runt om som behöver skydd av olika anledningar.

Har säkerhetsarbetet kring andra poliser i samma grupp påverkats av händelsen?

– Det kan jag inte gå in på.

Uppsalapolisen har sedan en tid tillbaka genomfört en större satsning mot kriminella grupper i regionen. Flera större brottsutredningar pågår för tillfället och man har gjort en rad tillslag det senaste året.

– Vi är väldigt offensiva i vårt arbete, flera grovt kriminella har häktats och vi har beslagtagit ett stort antal vapen. Hotbilden har ökat på senare tid, men den ökningen såg vi även innan offensiven – de senaste två åren har polisen råkat ut för hot och trakasserier i större utsträckning än tidigare, och det gäller hela svenska poliskåren. Framför allt tycker jag att det är kusligt att respekten för polisen har minskat så, säger Carin Götblad.

LÄS MER: Explosion i polischefs bil

LÄS MER: Polisen: "Det här är ett allvarligt hot"

LÄS MER: BRÅ: "Ovanligt med sprängda bilar på uppfarten"

Om nu hotbilden ökat de senaste två åren, varför hade man inte redan ökat säkerheten kring den utsatta polisen, som har en aktiv roll i arbetet mot de här kriminella grupperna?

– Nu talar ju inte vi öppet om vilka säkerhetsarrangemang vi har, vi har ett bra tänk kring säkerheten inom polisen. Men att spränga en polischefs bil på uppfarten medan han ligger och sover med familjen är så extremt ovanligt så det var inget vi kunde vara förberedda på. Detta är själva baksidan med att ha en öppen poliskår. Polisen är en utsatt yrkesgrupp, men alternativet – att inte kunna gå ut i media med namn, och att inte kunna skriva öppet på sociala medier – det skulle vara värre, det vill vi inte ha. Vi har en skyldighet inför samhället att gå ut och berätta om hur verkligheten ser ut. Många gånger hjälper kontakten med media och medborgare oss i vårt arbete, det är inget vi vill vara utan.

Enligt Carin Götblad har polisen och Sverige i stort stora utmaningar framför sig.

– Vi har ett helt annat samhälle än för några år sedan. Vi har stor bostadsbrist, vi är fler invånare och infrastrukturen är hårt ansatt både gällande polis, skola, vård och omsorg. Många står utanför arbetsmarknaden. Gruppen som i dag är farligast är alla de unga ensamma män med psykiska problem och drogvanor som står utanför samhället. Det kan vi exempelvis se på vilka som begår terrorbrott, de är inte människor som radikaliserats under lång tid i moskéer – det är ensamma, psykiskt sjuka män som suttit hemma framför datorn och radikaliserats på bara några månader.

Det är lätt att känna sig orolig för framtiden när man hör detta, bör man bli det?

– Man bör bli orolig, något annat vore att stoppa huvudet i sanden. Men pessimistisk ska man inte bli, jag är av åsikten att alla problem går att lösas. Men det är farligt att gömma sig för dem. Vi måste lyfta blicken och hjälpas åt inom alla sektorer – jag tycker exempelvis att vi har för stränga sekretesslagar. Finns information om människor i riskzonen inom offentliga sektorn bör vi kunna dela den och hjälpas åt – det är så vi kan få de ansträngda resurserna vi har att räcka till, om vi jobbar tillsammans. Överallt i samhället finns goda krafter, det gäller bara att vi krokar i varandra och hjälps åt för att lösa problemen.