I en tidigare version förekom felaktigt att kylcontainers förvarades på lastkajen under tak. Detta stämmer inte. De avlidna förvaras i ett provisoriskt kylrum ute på gården.

Kylbaracken står utomhus i anslutning till patologen vid Akademiska sjukhuset. Sedan de ordinarie lokalerna vattenskadades för snart två år sedan har det fungerat som temporärt bårhus.

Regionrådet Emilie Orring (M) fick kännedom om det tillfälliga bårhuset vid ett verksamhetsbesök och reagerar starkt på vad hon fått veta.

Artikelbild

– Jag tycker inte man ska förvara avlidna på det här sättet under så lång tid. Jag tycker inte det är en värdig hantering. Jag blev både rörd och tagen, säger hon.

Hon reagerar också på att personalen tvingas transportera de avlidna på rullande bårar några meter över en liten gård innan de läggs ned i det tillfälliga kylrummet som sedan hålls låst.

– Region Uppsalas ledning borde ha renoverat bårhusets lokaler för länge sedan. Det har tagit nästan två år. Det är inte acceptabelt. Efter två år med kylbarack utomhus är det inte längre en tillfällig lösning, säger Emeilie Orring.

Maria Engedahl som är verksamhetschef för bårhuset anser också att det tagit för lång tid att få till en renovering.

Artikelbild

| Det tillfälliga kylhuset är en barack.

– När vi fick vattenskadan ville vi att bårhuset skulle moderniseras och byggas om. Men det har tagit väldigt lång tid och det är jag kritisk till. Nu ska renoveringarna vara klara i oktober, säger hon.

Emilie Orring tycker inte att hanteringen av de avlidna är värdig. Vad anser du?

– Vi klarar att hantera de avlidna med samma värdighet som vi alltid gjort.

Ökar inte risken för åverkan när de står ute?

– Kylcontainern är låst så vi har samma skalskydd nu som tidigare, det gick att bryta sig in i våra gamla lokaler också. Vi har dessutom två bårhus till i länet som vi använder och ett mindre på sjukhuset, säger Maria Engedahl.

Varför det tagit så lång tid innan renoveringen startat tycks till en början ingen inom den rödgröna politiska majoriteten ha någon koll på.

– Vi fick reda på det här för ett år sedan. Då flaggade Akademiska sjukhuset för att de ville ha ett modernt bårhus med enskilda kylceller för de avlidna i stället för ett enda stort kylrum som i dag, säger regionrådet Johan Edstav (MP) som är ordförande i fastighets- och servicenämnden.

Nämnden fick uppdraget att renovera från sjukhusstyrelsen i februari i år, men ingen finansiering och nämnden gör ingen ombyggnad om det inte finns pengar. Ärendet gick då tillbaka till sjukhusstyrelsen. I maj var finansieringen klar och ett beslut togs om att börja bygga.

– Vi har gjort det här så fort vi kan. Vad som hänt innan är en fråga för sjukhusstyrelsen att svara på, säger Johan Edstav och hänvisar till dess ordförande, regionrådet Vivianne Macdisi (S).

Hon känner först inte till ärendet, men återkommer senare med en förklaring:

– Från början handlade det om att åtgärda en vattenskada och för det fanns pengar. Men det visade sig att det fanns behov av att göra en uppgradering av hela bårhuset. Det valde vi att göra och därför tog det extra lång tid. Men vi har tillgodosett verksamhetens önskemål, säger Vivianne Macdisi.

Men varför så lång tid.

– Det är beklagligt. Men det tog den här tiden för tjänstemännen att ta fram ett beslutsunderlag. Vi sade ja direkt när förslaget var klart.

Vivianne Macdisi anser att sådana här ärenden bör ske skyndsamt.

– Det är viktigt, speciellt ur ett etiskt perspektiv, säger hon.