Totalt handlar det om 40 personer som är skyldiga kommunen 5,4 miljoner kronor. Av beloppet är 3,1 miljoner räntor som byggts på under årens lopp. Skulderna uppkom i samband med finans- och fastighetskrisen på 1990-talet då många privatpersoner landet runt tvingades sälja sina bostäder. Vissa hade finansierat sina fastighetsköp med lån som kommunerna, med krav från staten, hade gått i borgen för till 40 procent. När finanskrisen slog till sade flera banker upp lånen och många fastighetsägare tvingades sälja med förlust. Uppsala kommun måste infria sitt borgensåtagande till bankerna och betalade ut totalt 48 miljoner kronor för 140 fastigheter. Sedan dess har kommunen försökt få tillbaka pengarna från fastighetsägarna.

– De flesta har betalat sina skulder, några har genom åren fått skuldavskrivning av kronofogden efter beslut tagna av Uppsala kommun. Men några som inte har kunnat betala har blivit kvar, säger Thomas Backlund som är redovisningschef vid Uppsala kommun.

De är skyldiga kommunen summor på mellan 20 000 och 130 000 kronor vardera och kommunen har fortsatt att driva kraven mot dem sedan dess, bland annat genom inkasso. Thomas Backlund anser inte att det är meningsfullt att fortsätta längre.

Artikelbild

– Det handlar om personer som ofta har en svag eller trasslig ekonomisk situation. Om vi inte har kunnat driva in skulderna under den här tiden så är chansen liten för att vi ska kunna göra det nu eller i framtiden. Att fortsätta att kräva pengarna kommer att kosta kommunen mer än vad vi kan få in, säger han.

Thomas Backlund anser att det är viktigare att jobba aktivt med gruppen inom exempelvis socialtjänsten, i de fall det behövs.

Politikerna i kommunstyrelsen tycker likadant och ställde sig vid sitt januarimöte bakom förslaget att skriva av skulderna.