Uppsala kommun får cirka 1,3 miljoner kronor i ersättning för att kommunens brandförsvar hjälpte till vid skogsbränder i Ljusdal i somras. Det har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutat.

Den största delen av ersättningen ska täcka lönekostnaderna för den personal från Uppsalas brandförsvar som arbetade med skogsbranden. Mellan den 23 juli och 6 augusti var cirka 90 personer från Uppsalas brandförsvar på plats i Ljusdal.