Mannen är en av flera köpare som åtalats sedan polisen sprängt en nätbutik i Uppsala som sålde narkotika för närmare åtta miljoner kronor. Mannen, som är i 40-årsåldern, betalade flera gånger in pengar till personer som enligt åklagaren fungerade som målvakter i narkotikahandeln.

Bland bevisen finns också bilder på brev till mannen, som i något fall öppnats och visat sig innehålla narkotika. Dessutom lade åklagaren fram mejl som tyder på att mannen beställt narkotika från Uppsala. Han åtalades för att vid 26 tillfällen ha köpt narkotika från nätbutiken.

Mannen nekade till brott och hävdade vid rättegången att han utsatts för utpressning och tvingats betala pengar till olika bankkonton, men aldrig köpt någon narkotika. Enligt hans berättelse hade utpressaren kapat ett nätkonto som mannen använde för att lagra bilder och där placerat en mapp med barnpornografiskt material. Mannen förklarade också att han i efterhand raderat både mappen med pornografiska bilder och mejlen från utpressaren.

Tingsrätten konstaterar att bevisningen mot mannen är "mycket besvärande" och att hans förklaringar inte är fullt trovärdiga. Domstolen slår ändå fast att åklagaren inte på ett mer påtagligt sätt lyckats visa att mannen verkligen innehaft de narkotikapreparat som han åtalats för. Slutsatsen blir att han frias.