Otryggheten ökar. Unga tjejer, och även killar, undviker vissa delar av centrala Uppsala av rädsla för att bli antastade, attackerade eller rånade. Detta har UNT berättat om i en serie artiklar. Att otryggheten ökat är omtvistat. Men det är skillnad på faktisk otrygghet och upplevd dito.

LÄS MER: Killgäng i city gör tjejer otrygga

LÄS MER: "Stadsbilden i Uppsala har förändrats"

LÄS MER: Kräver regeringsåtgärder för att öka Uppsalatjejers trygghet

I de undersökningar som Brottsförebygganderådet gjort mäts detta brett. Människor svarar på om de utsatts för brott, oavsett om de valt att anmäla eller ej. Andelen kvinnor som säger att de utsatts för olika typer av sexbrott under det senaste året har ökat stort. Under 2017 uppgav var tredje kvinna i åldern 16 - 24 år att de utsatts. Siffrorna gäller allt från kränkande kommentarer till grov våldtäkt. Ökningen är dessutom större i Uppsala än i riket i genomsnitt och vi leder ligan, 8 procent av befolkningen (män och kvinnor) i Uppsala län uppger att de utsatts för sexbrott. Det är den högsta andelen i landet.

Delvis kan känslan av ökad otrygghet förstås bero på att vi blivit mer medvetna. Men det kan inte härledas enbart till Metoo. Forskarna har noterat att såväl känslan av otrygghet som andelen som säger sig ha utsatts för sexbrott ökade flera år innan Metoorörelsen drog igång.

Det man kan glädjas åt i eländesrapporteringen är övertygelsen om att omsvängningen påbörjats och att vi, förhoppningsvis för all framtid, satt gränserna för vad en kvinna, eller man, ska behöva ta.

Men hur farligt är det då att vistas på Stora Torget i Uppsala en fredagskväll? Kan jag, som passerat 50 med råge, gå dit och tänka att det inte är mig det gäller? Ja, kanske. Jag är inte samma måltavla som min dotter som är 24. Det är inte mig killgängen vill ringa in och tafsa på. Däremot kanske jag är ett presumtivt rånoffer, så helt säker är jag inte. Om den upplevda otryggheten motsvaras av den faktiska risken är helt enkelt svårt att slå fast.

LÄS MER: "Stadsbilden i Uppsala har förändrats"

LÄS MER: Övervakningskameror ska göra city tryggare

Och hur mycket bidrar det att vi skriver om problemet? Givetvis ökar känslan av otrygghet om medier rapporterar om statistiken. Om polisen berättar om problemet blir det synligt och det känns mer påtagligt som ett hot. Samtidigt kan man inte strunta i att berätta om det. Det vore ju tjänstefel för oss reportrar.

Ni läsare vill veta hur det ser ut. Vi journalister vill berätta och belysa. Ur det kommer kanske en förändring. Makthavare måste förhålla sig till det, ta itu med problemet, hitta lösningar.

UNT kommer att fortsätta bevaka tryggheten. Nästa BRÅ-undersökning kanske visar att det vi nu har lyft hade effekt? I de bästa av världar sjunker siffrorna, kanske inte 2020, men förhoppningsvis 2021.

LÄS MER: Satsar på mer ordningsvakter i city