Det visar forskare vid Centrum för klinisk forskning vid Landstinget Dalarna och Institutionen för kvinnors och hälsa vid Uppsala universitet i en studie som publiceras i vetenskapstidskriften PLoS ONE.

– Våra resultat visar att det finns goda skäl att fortsätta ta prov från livmoderhalsen för hpv-test även på äldre kvinnor som inte längre kallas till cellprovtagning. Mer forskning behövs dock kring hur ett sådant så kallat screeningprogram bäst bör läggas upp, säger forskaren och gynekologen Annika Lindström, som har lett studien.

Trots att nära var tredje kvinna som får diagnosen livmoderhalscancer i Sverige har fyllt 60 år är litet känt om hpv-infektioner och förekomsten av potentiellt farliga cellförändringar i den åldersgruppen.

– I själva verket är vi med vår studie först i världen att fokusera på att undersöka förekomsten av hpv-infektioner och virusorsakade cellförändringar hos en större grupp äldre kvinnor, säger Annika Lindström.

Studien omfattar drygt 1 000 kvinnor i Dalarna i åldrarna 60 till 89 år, som alla lämnade cellprover från livmoderhalsen för hpv-testning. I över fyra procent av proverna påträffades hpv-virus och drygt två procent av kvinnorna visade sig har cellförändringar i livmoderhalsens slemhinna.

– Cellförändringarna upptäcktes tack vare hpv-testet i kombination med vävnadsprover. Däremot påvisades inte cellförändringar med den typ av cellprover som traditionellt har tagits i den gynekologiska hälsokontrollen. Även tidigare forskning har visat att vanliga cellprover inte bör användas vid screening av äldre kvinnor, säger Annika Lindström.

Socialstyrelsen rekommenderar nu att den gynekologiska hälsokontrollen utsträcks upp till 64 års ålder och att hpv-test används i åldersgruppen 30 till 64 år, men hittills har bara ett fåtal landsting genomfört rekommendationen.

Cirka 30 procent av alla kvinnor som får diagnosen livmoderhalscancer i Sverige är äldre än 60 år och hela 70 procent av dödsfallen i denna cancerform sker i den åldersgruppen.

– Från en tidigare svensk studie vet vi också att kvinnor som behandlats för allvarliga cellförändringar har en kraftigt förhöjd risk att insjukna i cancer efter 60 års ålder. Ändå händer det att kvinnor som fyllt 60 år får höra av vårdpersonal att de inte längre löper risk för livmoderhalscancer, säger Annika Lindström.

Hela den vetenskapliga rapporten kan läsas här