Den varma våren och sommaren är kanske det bästa vädret för en besökare men det är inte det bästa vädret för en pilot som manövrerar ett JAS 39 Gripen.

– Jetmotorer presterar bättre när det är kallt eftersom det är tätare mellan luftmolekylerna. Det är bättre ös på vintern men det är så klart viktigare med besökare, motorn är rätt stark sommartid också, säger Henrik Nyström, uppvisningspilot från F 17 Ronneby.

Piloterna har alla extremt utstuderade uppvisningsprogram de flyger efter. Här lämnas inget åt slumpen och ingen improvisation sker under en normal flygning.

Artikelbild

| Mats Gyllander, kommunikationschef vid LSS och Henrik Nyström, uppvisningspilot från F 17.

Vilka är de värsta förhållanden att flyga i?

– Låga molnbaser som gör att du inte kan stiga, hård blåst och dålig sikt. Man kan tappa den visuella kontakten med banan. Vi måste hålla oss på en sida av en linje från publiken. Säg att det blåser starkt mot publiken och vi kan ju inte flyga för nära. Därför bygger vi programmet efter att vi alltid ska kunna ta oss bort ifrån publiken, säger Henrik Nyström.

Beroende på hur programmet ser ut utsätts piloterna för olika g-krafter. Det kan röra sig om g-krafter från -3 upp till 9. Programmen körs upprepade gånger under träningslägret samtidigt som en kameraman filmar allt. Efter dagens slut samlas piloterna för utvärdering och diskussion.

Kan du ge något exempel på vad man förbättrar?

Artikelbild

| JAS 39 Gripen efter avslutad flygtur.

– För mig handlar det om geometrin, det geografiska. Vilka punkter jag ska sikta på, exakt vart jag ska svänga. Detta för att få ett bättre flyt i området, hur långt ifrån publiken jag ska vara och så vidare. Det kan också handla om detaljer i styrningen, hur man ska föra spaken för att flyga med hög precision.

Ett JAS 39 Gripen går att flyga med väldigt hög precision, något som man också gärna visar publiken under flyguppvisningar. Under till exempel looping och rollar kan planen befinna sig så nära som 100 meter från marken. Närhet till marken är en risk i sammanhanget, på hög höjd finns mer tid att reda ut en oförutsedd händelse.

Artikelbild

| Henrik Nyström, uppvisningspilot från F 17 Ronneby.

100 meter känns ganska nära?

– Det är det och det får man vänja sig vid. Jag hade lite svårt i början och fick stålsätta mig lite innan det kändes bekvämt, säger Henrik Nyström.

Artikelbild

| Piloterna flyger i 6 till 8 minuter åt gången.

Henrik Nyström tränar tillsammans med sina kollegor bland annat för Försvarsmaktens flygdag i Ronneby den 25 augusti, ett gratis event för alla som vill få en inblick i flygvapnets verksamhet. Träningslägret inleddes på tisdagen och avslutas under torsdagen.