En insändare i UNT har åter startat debatten om parkeringsfrågan som gått i vågor under flera år. Anställda vittnar om att det är en stress att inte veta om de får en parkeringsplats eller inte.

Sofia Lindström, vice ordförande i Vårdförbundet i Uppsala, säger att många nog lättare skulle kunna acceptera parkeringssituationen om man var nöjd med sin arbetssituation.

– Det är droppen som får bägaren att rinna över. Många har en tuff arbetsmiljö, oregelbundna tider och som pricken över i är det svårt att ta sig till jobbet. Vill de att vi kommer och jobbar? säger Sofia Lindström.

Frågan om parkeringarna vid sjukhuset är komplex. Utrymmet att anlägga fler parkeringsplatser på sjukhusområdet är begränsat. Just nu är det extra hårt tryck på parkeringsplatserna på sjukhusområdet. Garaget vid barnsjukhuset är stängt för renovering. I stället har en tillfällig parkeringsyta gjorts i ordning vid Studenternas idrottsplats. Det är dock en bit att gå, och flera som jobbar oregelbundna tider tycker att det är otryggt att promenera dit sena kvällar.

I dag täcker inte intäkterna från parkeringsavgifterna kostnaderna för parkeringarna. Det är också en het politisk fråga i vilken grad som parkeringarna ska betalas med skattemedel eller om parkeringsavgifterna ska motsvara den verkliga kostnaden.

Det stora parkeringshuset kostade drygt 150 miljoner att bygga. För att kalkylen ska gå ihop krävs en årlig intäkt på drygt 9 miljoner kronor.

Enligt Thomas Thunblom, förvaltningschef på fastighet och service, går parkeringsverksamheten vid Akademiska sjukhuset totalt med mellan en och två miljoner i underskott varje år.

Johan Edstav (MP), som fram till årsskiftet är ordförande i fastighets- och servicenämnden, säger att man behöver göra en ny genomlysning av hur parkeringarna utnyttjas av personal och besökare, samt hur utfallet blivit av de nya taxorna som infördes för ett par år sedan.

– Det har varit lite olika åsikter i den här frågan. Personligen anser jag att vi inte ska använda skattemedel för att subventionera parkeringar överhuvudtaget. De ska användas till det regionen arbetar med: hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik. För parkeringen är det rimligt att man har en självkostnadskalkyl så att avgifterna täcker kostnaderna, säger Johan Edstav.

Efter årsskiftet väntas Björn-Owe Björk (KD) ta över som ordförande i nämnden. Men han vill i dag inte kommentera frågan.

Det finns inga exakta uppgifter om vilka personalgrupper som utnyttjar parkeringarna vid sjukhuset. Men enligt de siffror som finns utnyttjas parkeringarna även av anställda som bor i närheten. Det finns också indikationer på att socioekonomiska faktorer har betydelse för valet av transportsätt.

En resvaneundersökning som gjordes 2016 visar att cykel är det vanligaste transportsättet för de anställda. Tittar man närmare på olika bostadsområden ser man att andelen bilresenärer ökar bland dem som bor utanför Uppsala tätort, vilket är väntat.

Det är dock inte alltid som svårigheten att åka kollektivt som avgör färdsättet. Bland de sjukhusanställda i Sunnersta är bil det vanligaste transportsättet under vinterhalvåret, medan det vanligaste transportsättet är buss för dem som bor i Sävja. Andelen bilresenärer är också högre bland dem som bor i Norby än bland dem som bor i Tuna backar och Gränby.

LÄS MER: En personalfientlig parkeringspolicy

LÄS MER: Parkeringsgarage ska stänga

LÄS MER: Garage renoveras för 37 miljoner

LÄS MER: Nya p-huset populärt