Kommunens trafiksäkerhetskampanj Trafi-Q, som ska pågå i flera år, går nu vidare med konkreta uppmaningar i trafikmiljön. På kartan här ovanför kan du se vilka platser som anses vara bekymmersamma.

Under våren har Uppsalaborna kunnat ge förslag på platser där trafikbeteendet behöver bli bättre. 830 synpunkter har kommit in och nu ska 50 platser förses med dekaler där trafikanterna behöver bättra sig. De 50 platserna finns runt om i Uppsala. Fem olika uppmaningar kommer att användas, två riktade till bilister, två till cyklister, och en allmän maning till alla om att visa hänsyn.

Uppmaningarna till både bilister och cyklister är likalydande: "Kör/cykla inte här", samt "Parkera inte här".

Artikelbild

| Teresa Uggla Kerrou är projektledare för Trafi-Q-kampanjen.

– Det handlar till exempel om cyklister som cyklar på trottoaren och bilar som kör på gång- och cykelbanor, säger Teresa Uggla Kerrou.

Men det är inte alla inkomna synpunkter som resulterat i dekaler i gatan. Några har sorterats bort redan från början.

– När vi sätter ut dekaler på gatan gäller det att trafikanterna ska hinna se dem i farten. Och på vissa platser är det bättre att jobba på andra sätt. 60 procent av synpunkterna gäller bilister, och många av dem kommer vi att lämna vidare till polisen som har andra verktyg att jobba med, till exempel när det gäller fortkörning, säger Teresa Uggla Kerrou, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen.

Några andra förseelser som inte har resulterat i dekaler är brott mot väjningsplikten, dålig följsamhet mot högerregeln eller kravet att anpassa körsättet så att man inte behöver stanna bilen på cykelpassage eller övergångsställe innan man ska köra ut på en huvudled. När det handlar om väjningsplikt finns det redan skyltar som visar vad som gäller, enligt Teresa Uggla Kerrou.

– Att göra det ännu tydligare där det redan är utmärkt med tydliga skyltar vem som har väjningsplikt har inte varit prioriterat nu. Vi börjar med att testa den här metoden med ett begränsat antal dekaler för att se om man kan få ett bättre samspel mellan trafikanterna. Vi vill inte heller att dekalerna ska ta allt för mycket uppmärksamhet från trafiken utan hjälpa folk att göra rätt, säger hon.

Dekalerna på gatorna ska sättas ut under vecka 21 så att de finns på plats före skolavslutningarna. Sedan ska stadsbyggnadsförvaltningen göra en utvärdering och se om det fått någon effekt eller inte.

Förutom de synpunkter som skickats vidare till polisen finns också en del som kan kräva att trafikmiljön byggs om. Och det är ett arbete på mycket längre sikt.