Det är ett Järlåsapar som bor i närheten av ett annat par, som nu ansökt om handräckning av kronofogden. Paret som ansökt vill att Kronofogdemyndigheten tar bort ett väghinder i form av en större mjölkkruka som deras grannar placerat på en gemensam bro. I sin ansökan hävdar paret att deras fastighet har nyttjanderätt till den gemensamma vägen. De vill också försäkra sig om att inga framtida hinder kommer att få sättas upp på platsen.

De klagande paret beskriver mjölkkrukan som ett väghinder, som en grind eller bom som måste flyttas för att det ska vara möjligt att passera med bil. I sin ansökan om handräckning hävdar de också att grannen tänker sätta upp en vägbom med lås, vilket de motsätter sig med tanke på framkomligheten för fordon i samband med brand, olycka eller akut sjukdom.