Först verkar Stephan Ray på SJ:s pressavdelning tveksam till mina uppgifter om att en resenär från Göteborg till Uppsala måste byta fem gånger. Han säger stopp nu. Men när han får exakt datum, kontrollerar han själv och konstaterar att på helgerna pågår mycket banarbeten i Sverige under sommaren.

– Om hon hade kunnat resa på torsdag istället för lördag hade det bara blivit ett byte, säger Stephan Ray och tillägger:

– En extra stökig sträcka är getingmidjan, det vill säga mellan Stockholms Central och Stockholm södra. Den som reser söderut ifrån och ska till Uppsala kan ta pendeltåget från Flemingsbergs station.

Men getingmidjan är inte den enda flaskhalsen i sommar. Banarbeten kommer att ske från norr till söder. På SJ:s sajt under fliken trafikinfo finns en lista med planerade banarbeten. Där är ett 60-tal sträckor listade just nu. Stephan Ray uppmanar resenärer att själva hålla koll och planera i god tid.

– Banarbeten måste genomföras när det innebär minst påverkan för resenärerna. På sommaren är resenärerna färre. I vanliga fall är arbetspendlare och affärsresenärer den allra största gruppen. Det är svårt att lägga banarbeten så att alla resenärer blir nöjda. När människor har semester kan de vara mer flexibla och planera sitt resande och välja dagar med mindre störningar, säger han.

På hemsidan står att det är 40 000 gånger mera klimatsmart att ta tåget och inte flyget. Är det inte risk att folk flyger istället?

– Ett större och mera långsiktigt hot är att vi riskerar att tappa resenärer om nödvändiga banarbeten inte utförs och det blir en massa förseningar på grund av det, säger Stephan Ray.