Förtätningen av våra städer har ett högt pris för våra barn. Det förlorar sina egna lekytor och hänvisas till platser som vi vuxna bestämt att de ska leka på, det menar Petter Åkerblom, landskapsarkitekt på SLU. 

– Men barn vill inte leka där föräldrarna pekar, säger han.

Just nu pågår det internationella toppmötet Uppsala health summit där temat i år är Barn i urbana miljöer eller i klartext: barn i stan. 200 forskare och experter från hela världen har samlats för diskussioner om hur vi ska bygga våra städer mer barnvänligt. Petter Åkerblom ansvarar för programmet.

Artikelbild

| Pelle Svanslös lekplats ligger bra placerad mitt i en stor park med träd och öppna ytor. Helheten blir en inspirerande miljö för barnen, menar experterna.

Vissa ev deltagarna har valt att börja onsdagen i Pelle Svanslös lekpark bakom Carolinabiblioteket, enligt Petter Åkerblom ett exempel på en barnvänlig plats med sin kombination av lekplats och stor park med träd och öppna ytor. Stadsmiljön måste på det sättet stimulera barnens egen kreativitet och aktivitet, menar han, som i Uppsalas ser både bra och dåliga exempel på hur väl barnperspektivet tagits om hand.

– Eriksberg är toppen med stora ytor mellan husen. Men i Industristaden undrar man var barnen ska hitta sina egna lekställen, så tätt byggt som det är, säger Petter Åkerblom.

Toppmötets mål är inte nya strategier, utan idéer som går att omsätta i praktiken, berättar han och fortsätter: 

–  Barns möjlighet till lek är en fråga på blodigt allvar. Vi måste värna barnens rätt till sina skrubbsår. Att stimulera till rörelse och aktivitet är att ta hand om barns fysiska och mentala utveckling och deras hälsa, säger han.   

Artikelbild

| Petter Åkerblom är landskapsarkitekt på Sveriges lantbruksuniversitet. Med bland andra Uppsala universitet och Uppsala kommun arrangerar de Uppsala health summit, i år om barnvänligare städer.

Intill Pelle och Maja på sin parkbänk står Jenny Veitch, som arbetar på ett institut för fysisk aktivitet och nutrition vid ett universitet i Victoria, Australien. 

 – De är så söta, säger hon och klappar katterna. 

Artikelbild

| Den sydafrikanske politikern Anthony Moses från Kapstaden har fastnat för cykelkarusellen i lekparken. "Jag skulle vilja bygga en sådan här med plats för barn att sitta i mitten och leka med lera," säger han.

Vid envattenpump spexar Anders Wånge från Lunds kommun med Katrin Herrmann, landskapsarkitekt från Berlin. Hon tycker att toppmötet i Uppsala är viktigt.

– Vi behöver utbyten för att bättre planera våra städer. Och det har varit väldigt intressant, säger hon.

Artikelbild

| Anders Wånge från Lunds kommun och Katrin Herrmann, landskapsarkitekt från Berlin, hade kul på lekplatsen.

Få av experterna verkar dock särskilt leksugna. I stället filmar och fotograferar de nyfiket lekplatsens attraktioner. Magdalena Rehnberg från Västerås kommuns naturskola testar i alla fall rutschkanan.

– Men jag blev bara blöt, och det gick inte så fort, säger hon med ett skratt. 

Artikelbild

| Linda Elmqvist från Sundbybergs stad är en av deltagarna vid barntoppmöte i Uppsala.

Hon är mycket nöjd.

– Att få intryck från hela världen är så roligt och intressant.