Vårdcentralerna kommer ha kvar samma uppdrag som övriga vårdcentraler, med listade patienter och ersättningssystem. Från och med nu knyts de även samman med den kliniska forskningen.

– Det här är en viktig satsning på den nära vården. Genom de akademiska vårdcentralerna får vi bättre möjligheter att utveckla den kliniska forskningen och kunna implementera ny kunskap inom primärvården, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen i ett pressmeddelande.

I framtiden kommer även fler vårdcentraler att kunna ansöka om att bli akademisk vårdcentral. Gottsunda vårdcentral är en tänkbar ny akademisk vårdcentral i framtiden.