– Elevernas inrapportering kommer att vara värdefull och till stor nytta för vår forskning liksom för övriga samhället, säger Cecilia Gustavsson, universitetslektor vid Institutionen för astronomi och fysik vid Uppsala universitet i ett pressmedddelande.

I projektet, som fått namnet Strålande jord, ska elever från 250 högstadieklasser runtom i landet i början av hösten plocka och identifiera svampar, ta jodprover och samla in djurspillning.

– Svampar är goda miljöindikatorer som agerar nedbrytare i naturen och de spelar en viktig roll i näringskedjan då till exempel rådjur och vildsvin gärna äter av dem. Det är därför intressant att även testa spillning och den jord som svampen lever i, säger Cecilia Gustavsson.

Artikelbild

| Även djurspillning kommer att samlas in och testas.

Vid Uppsala universitet kommer halterna av radioaktivt cesium-137 i proverna att mätas. Även eleverna ska göra mätningar med en strålningsdetektor som klassen får bygga.

Samtidigt som forskarna förväntar sig att eleverna hjälper dem att ta fram viktig ny information hoppas de att projektet ska öka elevernas intresse för och kunskaper om naturvetenskapliga processer och forskning.

Anmälan till projektet startar på torsdag denna vecka och urvalet av skolklasser ska vara klart i god tid inför terminsstarten i höst. Uppsala universitet står för provrör, verktyg att ta jordprover med, elektroniksats för detektorbygge och allt annat material som klasserna behöver till projektet.