Det är Uppsala teknolog- och naturvetarkår som auktionerar ut en flotte på Tradera, och överskottet går oavkortat till Akademiska sjukhusets barnfond.

Om vinnaren inte själv vill bygga flotten eller ränna nerför fallet, så kommer studenter rycka in och tillverka flotten efter vinnarens önskemål - och sedan åka nerför Fyrisån i den.

Uppsala teknolog- och naturvetarkår tror att flottauktionen är ett bra sätt att nå en ny publik och locka företag att delta i den.

Akademiska sjukhusets barnfond verkar överallt där Akademiska sjukhuset vårdar sjuka barn och dess enda uppgift är att främja lek, stimulans och kultur för barn vid sjukhuset.