Det är webbsajten Retraction Watch som har tagit med Uppsalaforskarna Oona Lönnstedts och Peter Eklövs studie kring pyttesmå plastpartiklars negativa påverkan på abborrlarver på sin årliga topplista över forskningsartiklar som har dragits tillbaka av tidskrifterna som publicerade dem. Av årets totalt cirka 1 000 sådana återkallanden, "retractions", valde Retraction Watch ut tio – utan inbördes rangordning – som "särskilt anmärkningsvärda".

Abborrstudien uppmärksammades i medier världen över när den i juni förra året publicerades i vetenskapstidskriften Science, men snart därefter framkom misstankar om forskningsfusk. Efter ett kritiskt uttalande från Centrala etikprövningsnämnden i våras drog Science tillbaka artikeln i början av maj och efter ytterligare en grundlig utredningsomgång fastslog rektor Eva Åkesson för bara några veckor sedan att båda forskarna hade gjort sig skyldiga till oredlighet eftersom beskrivna experiment saknat nödvändiga djurförsöksetiska tillstånd och att Oona Lönnstedt dessutom hade fabricerat forskningsresultat.

På årets lista också några exempel på brott mot en grundläggande regel som säger att forskningsrapporter ska ha granskats av andra experter, så kallad peer review, innan de accepteras för publicering i någon vetenskaplig tidskrift.

Artikelbild

Även BBC nappade på Uppsalastudien som presenterades under rubriken att fiskar äter plast som tonåringar äter snabbmat.

Tidskriften Tumor Biology satte ett förmodligen svårslaget rekord när den under en enda dag drog tillbaka 107 (!) tidigare publicerade artiklar. Orsak: man hade upptäckt diverse fiffel och båg just i själva granskningsprocessen innan artiklarna antogs för publicering.

Det roligaste fusket stod amerikanen John McCool för i det vällovliga syftet att belysa problemet med förment seriösa tidskrifter som inte heller följer spelets regler med förhandsgranskning. Till tidskriften Urology & Nephrology Open Acess Journal skickade han en fejkrapport – baserad på ett avsnitt av komediserien Seinfield – om en man med den fiktiva sjukdomen "uromycitisis". Efter mindre än en timme kom svaret: jodå artikeln var accepterad, men för att få den publicerad måste han betala 799 dollar.

Retraction Watch lista omfattar inte bara rena fuskartiklar. På den finns också ett par artiklar som Nobelpristagarna Jack Szostak (medicinpriset 2009) och Bruce Buetler (2011) själva bett att få återkallade eftersom resultaten från de beskrivna experimenten inte kunnat återupprepas. "Helt klart pinsamt", sa Szostak om återkallandet av artikeln, som hade publicerats i Nature Chemistry förra året.