De elever som gått låg- och mellanstadiet i Almtunaskolan har ofta fortsatt till Vaksalaskolan. Men från och med den årgång som nu går i årskurs 4 kommer Vaksalaskolan inte att ta in någon ny klass i högstadiet som man gjort tidigare. Något tydligt alternativ för högstadiet finns inte för dem som i dag går på Almtunaskolan.

– Jag förstår att det kan uppstå sådana här situationer när man bor i en växande stad. Och jag ser inga uppenbara logiska alternativ. Men kommunen måste vara transparent med konsekvenserna och tala om hur förutsättningarna ser ut. Som förälder måste man få information om vad som i praktiken finns att välja på och ha en möjlighet att förutse vad som blir ett logiskt utfall av de val man gör, säger Per Kangru, vars son Teodor i dag går i årskurs 4 på Almtunaskolan.

Orsaken till förändringen är att man fyllt på Vaksalaskolan med två paralleller från förskoleklassen i flera år. Och när de kommer upp i högstadiet är skolan full med de elever som redan går där.

På utbildningsförvaltningen säger Magdalena Olander, verksamhetsstrateg, att man prioriterar att de yngsta barnen har en skola nära hemmet. Och en sammanhållen skolgång genom hela grundskolan kommer inte ens att vara möjlig för de elever som inte från början valt en F–9-skola.

– I centrala Uppsala har vi ökat antalet platser på högstadiet genom att Sverkerskolan utökas och att den nya Tiundaskolan står färdig. Vi har en summa av högstadieplatser i stan som räcker till den summa av mellanstadieelever som ska vidare. Men det blir en omfördelning av hur eleverna rör sig. Och hur det fördelas avgörs genom skolvalets regler, säger hon.

Den nybyggda Brantingskolan kommer förmodligen inte att vara något alternativ för Almtunaeleverna. Den väntas stå klar först till vårterminen 2021. Till att börja med kommer Almtunaskolan, som också ska renoveras, att tillfälligt flytta in i den nya Brantingskolan. Men om det kommer att vara möjligt att låta eleverna fortsätta där även i högstadiet är oklart.

Rivningen av den gamla Brantingskolan och bygget av den nya har dock ännu inte satt i gång. Det gör också att tidplanen är knapp för att hinna färdigt med Brantingskolan i tid.

Övriga alternativ är Nannaskolan, som redan i dag har svårt att få plats med de elever som söker dit på grund av skolans estetiska profil, Palmbladsskolan, som fungerar som högstadieskola för Årsta och ligger i Slavsta, Gränbyskolan eller Sverkerskolan.