Utbildningsnämnden, socialnämnden, idrotts- och fritidsnämnden, plan- och byggnadsnämnden samt äldrenämnden har valt att tillsätta varsin tredje vice ordförande, samtliga från Vänsterpartiet. Tidigare har alla nämnder haft två vice ordförande.

– Det är för att enklare komma överens i ett krångligt parlamentariskt läge. Problemet är att det inte är tillåtet enligt kommunallagen, säger Eva Edwardsson (L), ordförande i kommunfullmäktige.

Vice ordförande i nämnder får månatligt arvode medan övriga styrelseledamöter ersätts per timme. En konsekvens av att tillsätta fler vice ordförande blir därmed ökade kostnader. Eva Edwardsson påtalar att beslutet kommer att kosta skattebetalarna 65 000 kronor i månaden.

– Om vi tillsätter tredje vice ordförande nu, kommer vi då ha fem vice ordförande efter nästa val? Vi har åtta partier, resonerar hon.

Hennes förhoppning är att medborgare i kommunen ska reagera och överklaga beslutet. Det är en förutsättning för att saken ska kunna prövas.

– Överklagar man inte nu ska man inte sedan klaga på att politiker får höga arvoden, säger Eva Edwardsson.

Erik Pelling anser inte att något fel har begåtts. Tredje vice ordförande i nämnder förekommer i andra kommuner och bortsett från att kommunfullmäktiges presidium har reserverat sig mot beslutet finns en blocköverskridande enighet kring det. Alternativet hade varit att oppositionspartierna själva gjorde upp om oppositionsposterna, men Moderaterna har vägrat att förhandla med Vänsterpartiet.

– Det står i kommunallagen att nämnderna ska utse en första och en andra vice ordförande, men inget om att man inte får utse en tredje. I denna situation med oppositionsblock både till höger och vänster tycker vi att detta är en bra lösning. Hade vi gjort som vanligt hade Moderaterna fått alla oppositionsposter, men då skulle Vänsterpartiet, som är fullmäktiges tredje största parti sakna möjlighet att agera som oppositionsparti, säger Erik Pelling.

Lena Marcusson, professor emerita i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, menar att lagens avsikt sannolikt är att de vice ordförandena inte ska vara fler än två. Samtidigt är det inte en helt lätt fråga eftersom det inte finns några kommentarer till lagtexten.

– Jag skulle inte blåsa upp det här till något våldsamt, men om det var valfritt att välja fler än två skulle man nog inte uttrycka det som man gör. Det man kan göra är att överklaga, säger hon.