På smittskyddsenheten vid Region Uppsala försäkrar smittskyddsläkaren, Johan Nöjd, att bakterien och symtomen är ofarliga om än obehagliga.

– Bakterien är långt ner på listan över farliga bakterier men kan absolut orsaka obehag. Bakterien är ganska vanlig och trivs i fuktiga utrymmen men symtomen med svullna fötter är desto mer ovanligt. I den tidigare forskningen är det också barn som drabbats men barn är till sin natur mer självläkande så det är ofarligt, säger Johan Nöjd.

Bakterien har inte påträffats hos något barn i form av något sår eller feber, vilket gjort att man inte kunnat analysera bakterieodlingen. I nuläget går det inte heller att utesluta att symtomen ska ha kunnat bero på något annat.

– Det man har diskuterat är att det kan vara en allergisk reaktion på något disinfektionsmedel man använt på Fyrishov. Men det vet vi för lite om för att uttala oss, säger Johan Nöjd.

Har ni varit med om något liknande?

– Vi har pratat lite om bakterien men ingen av kollegorna har stött på symtomen med de svullna och värkande fötterna. Under mina senaste 15 år som smittskyddsläkare har jag stött på bakterien en gång, då bland vuxna men då med andra symtom - även dem godartade, säger Johan Nöjd.