Vad är ebola?

Ebola är en smittsam sjukdom som kan orsaka livshotande blödningar. Enligt 1177 Vårdguiden kan de första symptomen på ebola påminna om influensa. Det kan exempelvis handla om plötslig feber, röda ögon, huvudvärk, halsont samt ont i muskler och leder.

Efter de första symptomen får den smittade diarréer, kräkningar, klåda, njursvikt och leversvikt. Blödningar i inre organ och genom till exempel näsan, öronen, i tandköttet och ögonen kan uppstå hos hälften av dem som insjuknar.

Blödningarna orsakas av att blodkärlens väggar förstörs av den kraftiga inflammation som viruset kan orsaka.

Virusets historia

Ebolaviruset upptäcktes första gången 1976 i Demokratiska republiken Kongo.

I början av 2014 skedde ett ebolautbrott i det västafrikanska landet Guinea, vilket spred sig till grannländerna Sierra Leone och Liberia. Utbrottet ledde enligt Folkhälsomyndigheten till över 11 000 dödsfall och att fler än 28 500 personer smittades.

Sett till antalet fall var utbrottet i Västafrika det mest omfattande sedan viruset upptäcktes. Utbrottet ledde till att flera personer i resten av världen också insjuknade i ebola. I Sverige utreddes ett tjugotal misstänkta fall, av vilka ingen visade sig vara smittad av viruset.

Hur smittar ebola?

Människor kan bli sjuka efter att varit i kontakt med ebolasmittade djur. Viruset tros bäras av flyghundar (en sorts fladdermöss), som i sin tur kan smitta djur som människor kommer i kontakt med – exempelvis apor och grisar.

När människor har varit i kontakt med de infekterade djuren kan de i sin tur smitta andra människor.

Mikael Köhler är chefsläkare vid Region Uppsala. Han berättar att ebolaviruset inte är luftburet, men väldigt smittsamt via kroppsvätskor. Det rör sig då framför allt om blod, men också svett eller saliv kan bära smittan.

Enligt 1177 Vårdguiden kan också förmål som varit i kontakt med en ebolasmittad person föra viruset vidare.