Gunnel Jägare från pensionärsorganisationen SPF har tagit emot samtal både från drabbade och anhöriga.

– De flesta bor i området kring Ebbagården som drivs av Diakonistiftelsen. Jag förstår inte varför kommunen måste splittra en fungerande demensgrupp. Man säger att det finns ett överskott på platser i andra delar av stan. Det skapar stor oro, säger hon.

Uppsala kommun beräknas spara två miljoner kronor om året på förändringen.

– Men då måste samtliga inblandade ha färdtjänst för transporterna fram och tillbaka, var är då besparingen? Dessutom ökar belastningen på de anhöriga, som måste vara med, säger Gunnel Jägare.

Äldrenämndens ordförande Caroline Hoffstedt (S) säger att demensgruppen vid Ebbagården har högre kostnader än de kommunala demensgrupperna i stan.

– Och de har dessutom tomma platser. Då måste vi utnyttja dem. Men jag har full förståelse för att människor känner besvikelse och oro inför omställningen, säger hon.

Är det inte viktigt att hålla samman en fungerande demensgrupp?– Vi har kompetent personal som kommer att ta hand om alla på ett professionellt sätt och samtliga ska beviljas färdtjänst för transporterna fram och tillbaka, säger Caroline Hoffstedt.

Att äldrenämnden nyligen fått tio miljoner extra i sin budget spelar ingen roll.

– Vi har många angelägna behov och måste prioritera. Vi kan inte stå med tomma platser som kostar pengar, säger Caroline Hoffstedt.