Sedan Sverige skrev under Open Skies-avtalet 2002 har vi haft tillgång till de övriga 33 medlemsländernas luftrum, och vice versa. Syftet är rustningskontroll, att kunna verifiera att de civila och militära infrastrukturer ett land säger sig ha, verkligen är det som finns.

Planet som under måndagen landade på Ärna flygplats är ett An-30B, ett tvåmotorigt turboprop-plan utrustat med kameror avsedda för Open Skies-operationer.

Just det här planet har fått stor medial uppmärksamhet. Men för Claes Bernander, chef för Sveriges Open Skies-sektion vid Försvarsmaktens högkvarter, är det bara ett av 15 års tidigare besök.

– Det här är ett standardbesök från Ryssland. Vi har tagit emot besök sedan 2004 och de kommer minst en gång varje år.

Sverige tar inte bara emot besök utan spaningsflyger också – maximalt sju gånger per år, enligt avtalet.

De ryska besökarna kommer i veckan att flyga en distans på 170 mil över Sverige. De får fotografera vad de vill – kopior lämnas till Försvarsmakten efteråt. Tanken är att genom öppenhet skapa avspänning.

– Jag tycker att det sköts professionellt mellan luftvapnen, säger Claes Bernander.

Innebär det här någon risk eller hotbild?

– Nej, det sker ingen säkerhetspolitisk förändring i och med det här.

Sverige har själva flugit över Ryssland under våren. Detta "utan större anmärkning," enligt Claes Bernander.