Det valmanifest som Centerpartiet i Uppsala presenterade på tisdagen väcker nu starka reaktioner. Förslaget om "invånartjänst" som innebär att personer med försörjningsstöd ska vara tvungna att utföra oavlönat arbete för att få behålla sitt bidrag får nu kritik från Folkpartiet.

– Förslaget saknar lagstöd i dag. Det handlar också om människosyn. Det här är redan utsatta människor, som man inte bara kan skicka ut vind för våg i vilket arbete som helst. Dessutom tar man bort riktiga jobb och låser folk till en syssla när de egentligen behöver utbildning och komma ut i det riktiga arbetslivet, säger Mohamad Hassan.

Han menar att det redan finns hårda kontroller av försörjningsstödet som är det sista skyddsnätet för de människor som inte kan skaffa en egen försörjning.

– Att sänka försörjningsstödet på grund av att man inte har uppnått tillräckliga språkkunskaper skulle vara ett brott mot socialtjänstlagen. Ett sådant utspel försvårar självklart ett framtida samarbete mellan Folkpartiet och Centern i Uppsala. Medlemmar har hört av sig och frågat om vi kan fortsätta samarbete efter att Centerpartiet har närmat sig ett främlingsfientligt parti, säger Mohamad Hassan.

Även Centerpartiets riksorganisation vänder sig emot förslaget om språkkrav.

– Vi tycker att språkundervisning är en viktig del av integrationsarbetet, men det är helt uteslutet att koppla något slags språktest till försörjningstödet. Vi tycker inte att det här förslaget är förenligt med vad Centerpartiet står för och vi tycker att man ska backa från det utspelet, säger Michael Arthursson som är partisekreterare i Centerpartiet.

Vad gäller förslaget om invånartjänst uttrycker han också viss kritik.

– Enligt socialtjänstlagen kan man ställa krav på att delta i kompetenshöjande insatser, men det ska inte användas till någon typ av gratisarbete som annars skulle kunna avlönas. Det beror helt enkelt på hur ett sådant initiativ utformas. Men det får inte vara ett reguljärt gratisarbete, säger Michael Arthursson som är partisekreterare i Centerpartiet.

Moderaternas kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt vill inte kommentera Centerpartiets valprogram.

- Vi har en gemensam valplattform i alliansen och det är den som gäller. Vad Stefan Hanna säger själv får stå för honom.

Kristdemokraterna vill inte heller kommentera Centerns utspel. "Jag är inte intresserad av att kommentera andra allianspartiers förslag" skriver Ebba Busch som är KD:s kommunalråd, till UNT.