Onkologin vid Akademiska sjukhuset missade att den aktuella patienten inte hade tillräckligt höga värden av vita blodkroppar för att fortsätta den planerade behandlingen.

Enligt lex Maria-anmälan ledde de låga blodvärdena och nedsatt immunförsvar till att patienten drabbades av blodförgiftning. Efter att ha blivit sämre avled patienten senare plötsligt i hemmet.

Dagarna innan dödsfallet hade patienten kontakt med två sjuksköterskor på Akademiska, men ska då ha förnekat att den hade feber. I anmälan till Inspektionen för vård och omsorg skriver ansvariga på Akademiska som förslag på åtgärd att man förtydligar rutinerna när det gäller information till patienten, om vikten av att kontakta sjukhuset vid problem eller sjukdom under pågående behandling.