Genomfarten har tilldelats Barnrättspriset av BarnOmbudet (tidigare BarnOmbudsmannen) i Uppsala, och på ungdomsgården är glädjen stor.

– Visst blev vi lite överraskade över priset. Men när vi läser motiveringen så tycker vi att vi är klart värda att få det, säger Martin Björlingson, föreståndare vid Genomfarten.

Och så här lyder prismotiveringen: "För enträget arbete för unga i behov av en plats att finnas och synas på, och för sitt starka mottagande av unga ensamkommande med stort stödbehov. Genomfarten får Barnrättspriset i Uppsala 2017 eftersom alla barn har rätt att må bra."

Ända sedan 1978 har Genomfarten varit en mötesplats för Uppsalaungdomar, och 2015 stärkte man mottagandet av ensamkommande. Martin Björlingson tror att kombinationen lång, trogen tjänst och den nya inriktningen på ensamkommande har spelat in för att Genomfarten skulle få Barnrättspriset.

– Från hösten 2015 har säkert 1 000 ensamkommande varit här hos oss. Dagligen besöker mellan 50 och 100 ungdomar verksamheten. Vi är en öppen, drogfri mötesplats. Här kan man fika billigt, spela kort och biljard och hänga med kompisar. Och det blir många samtal med goda, vuxna förebilder, säger Martin Björlingson.

Prisutdelningen ägde rum i lokalerna på Drottninggatan.

Barnrättspriset delas ut av Barnombudet i Uppsala län. Det ges till en verksamhet eller person som arbetat aktivt med att stärka barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention.