– Att ha koll på vilken busslinje som kommer och vart den går när en buss stannar vid en hållplats är självklart för oss med normalgod syn. Men alla kan inte ta del av informationen som visas på skyltarna och därför är det viktigt att via en högtalare på utsidan av bussen ge information, säger Jenny Lundström (MP), 1:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden i ett pressmeddelande.

Automatiska hållplatsutrop och ljusskyltar som visar vilken busshållplats som kommer härnäst finns redan inne i bussarna. Med hjälp av högtalare på utsidan av bussarna ska nu alltså även information om linje och slutdestinationer utropas. Det beslutade kollektivnämnden på tisdagen.

– Yttre utrop har efterfrågats under ganska lång tid av bland annat Synskadades Riksförbund och därför känns det bra att den nu snart ska införas, säger Jenny Lundström (MP).

Den utredning som gjorts visar att många stadsbussar redan har högtalare och i övrigt är förberedda för att utropen ska fungera. I nuläget gäller planerna endast stadsbussarna, men kollektivtrafiknämnden beslöt att möjligheten att förse även regionbussarna med yttre utrop ska undersökas.