Larmet kom in strax före klockan 22 sedan rökutveckling setts i Ultuna. Branden kunde lokaliseras till ett kolonistugeområde, där det pågick riseldning trots rådande eldningsförbud. De ansvariga hade inte uppmärksammat eldningsförbudet, men enligt insatsledningen skedde eldandet under kontrollerade former på en begränsad yta.

Brandkåren släckte elden och kunde sedan lämna platsen.