Cecilia Loqvist är verksamhetschef för Upsala Simsällskap som bedriver simskolor på Fyrishov. Enligt henne är bristen på utrymme att bedriva simträning i Uppsala ett stort problem.

– Det är ett väldigt hårt tryck på att få plats på simskolorna. Vi har många invånare i Uppsala, men det saknas vatten och finns inte tillräckligt med bassänger. Det behövs fler bad för simskolor, säger hon.

I våras hölls en simskola för nyanlända som går på gymansiet – en grupp som är i stort behov av simträning.

Artikelbild

| Arkiv. Kravet på att kunna simma 200 meter garanterar inte att du är tillräckligt simkunnig, enligt Cecilia Loqvist.

– Enligt statistik är icke-simkunniga överrepresenterade i drunkningsolyckor, men också medelålders män. Jag kan inte säga vad det sistnämnda beror på, men statistiskt sett drunknar fler män än exempelvis medelålders kvinnor.

Den 27 juli släpper Upsala Simsällskap tiderna för höstens simskolor för nybörjare och det gäller att vara på hugget.

– Det brukar bli fullbokat väldigt fort. Det är inte säkert att det kommer att finnas plats i just den grupp och den tid man vill ha, så man måste också kunna vara flexibel, förklarar Cecilia Loqvist.

Enligt Skolverket ska elever i årskurs 6 kunna simma 200 meter, varav 50 meter i ryggläge samt kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. Det är en del av läroplanen för ämnet idrott och hälsa och därmed ett krav för att eleverna ska kunna få godkänt i ämnet.

– Det är bra att det är ett krav. Det är ju det enda kravet i ämnet idrott och hälsa som är viktigt för din överlevnad. Men bara för att du kan simma 200 meter, innebär det inte att du kan överleva i alla situationer som kan uppstå i vatten. Men 200 meter är bättre än ingenting.

Den mest vitala delen i kravet är dock enligt Cecilia Loqvist att kunna simma på rygg minst 50 meter.

– Det viktigaste är att kunna flyta. Om du till exempel ramlar av en båt och inte kan flyta och hålla huvudet över vattnet, blir problemet mycket större, förklarar hon.

Enligt Skolverket är det framför allt skolans ansvar att unga får simundervisning, men det betyder inte att man som privatperson kan släppa allt ansvar.

– Du får inte tänka att det räcker efter att du klarar simprovet på 200 meter. Det gäller både barn och vuxna. Du måste träna din simning! Gör du inte det, och hamnar i en skarp situation, är det inte säkert att du klarar dig.

"För att bada själv måste man vara minst 12 år och kunna simma minst 200 meter", dånar det ur högtalarna på Fyrishov. Therese Jurnell är här tillsammans med sina barn Viktor, 13 år, Ellen, 11 år samt sina brorssöner. För henne är det viktigt att hålla uppsikt över barnen oavsett ålder.

– Jag vill fortfarande alltid vara i närheten. De får inte åka och bada själva ännu, berättar hon.

Viktor och Ellen Jurnell har båda gått i simskola och klarat av simprovet i skolan.

– Det är viktigt att gå i simskola. Ska de utföra någon träning, så är det ju simning av säkerhetsskäl. Det får de göra vare sig de vill eller inte!