Bårhuset invigdes på tisdagen med kaffe, tårta och bandklippning. Det ligger på samma plats som tidigare i Akademiska Sjukhusets lokaler på Science parks område.

– Det har tagit tre år att projektera och vi är mycket glada att vi fått ett nytt bårhus, främst när det gäller arbetsmiljön, sade sektionschef Helena Olofsson strax efter bandklippningen.

Tidigare bestod bårhuset av ett enda stort kylrum där de avlidna förvarades liggande på rullbårar. De nya lokalerna är ljusa, varma och fräscha. De avlidna förvaras i kylceller, en sorts höga och djupa kylskåp, som står i rader efter väggarna. Varje kylcell har plats för fyra avlidna som ligger på skjutbara plåtbårar. Två extra breda kylceller finns för storväxta personer.

Artikelbild

| Sektionschef Helena Olofsson framför en rad med kylceller.

– Det gamla bårhuset var kallt och personalen kunde ibland tvingas arbeta där i flera timmar. Nu kan samma jobb utföras i en behaglig temperatur. Det blir också färre tunga lyft, säger Helena Olofsson.

Genom att varje plats i kylcellerna har ett nummer vet bårhusets personal exakt var varje avliden ligger. Kylcellerna är dessutom låsbara.

– Vi kommer att kunna ta ut och ta hand om varje avliden för sig och inte tillsammans med en massa andra avlidna i samma rum. Sammantaget så innebär det ett bättre sekretesskydd, säger Helena Olofsson.

Bårhuset på Akademiska tar emot cirka 2 000 avlidna om året. Med ombyggnaden ökar kapaciteten från dagens 100 till 109 platser. En ombyggnad av bårhuset vid Enköpings sjukhus beräknas ge 18 nya platser.

Artikelbild

| Begravningsentreprenörerna kommer själva att kunna skriva in de avlidna i sjukhusets datasystem, berättar Nettan Lauritzen.

Men det kommer bara att räcka några år. En utredning som Region Uppsala gjort beräknar att antalet avlidna kommer att öka med elva procent fram till år 2060.

– Det har gjort att vi startat en ny utredning för att se hur vi ska öka antalet platser i framtiden, säger regionrådet Malin Sjöberg Högrell (L).

Artikelbild

| Obduktionstekniker Nettan Lauritzen visar en av de nya kylcellerna. Fyra avlidna får plats i varje cell.

Varför byggde ni inte större på en gång?

– Den här ombyggnaden gjordes akut efter en vattenskada. Men en utbyggnad behöver inte ske just i Uppsala. Kanske kan vi bygga ut i Tierp eller Östhammar i samband med att nya vårdcentrum byggs där. Vi kan kanske också hitta nya lösningar tillsammans med begravningsentreprenörerna.

Artikelbild

| Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd.

Det nya bårhuset har kostat 19,1 miljoner kronor att bygga. Konstruktionen med kylceller gör att driftskostnaden förväntas minska genom att ett helt rum inte längre behöver kylas. Dessutom är den nya anläggningen bättre isolerad och värmen som kylcellerna avger kan återanvändas.

Under tiden ombygganden gjorts har de avlidna förvarats i ett provisoriskt bårhus strax intill. Vecka tio ska allt vara klart för att ta det nya bårhuset i bruk.