Beslutet innebär att Uppsala tingsrätt kommer att hålla häktningsförhandling klockan tio måndagen den 3 juni i tingsrättens lokaler.

"Tingsrätten har vid bestämmandet av datum för förhandlingen beaktat kravet på skyndsam handläggning och att försvararen ska beredas tillfälle att samråda med sin klient", heter det i ett pressmeddelande från Uppsala tingsrätt.

Julian Assange sitter bakom lås och bom i Storbritannien. Han är misstänkt för våldtäkt i samband med ett besök i Enköping 2010 och åklagaren ville att häktningsförhandlingen i Uppsala tingsrätt skulle hållas denna vecka. Men Assanges försvarare ansåg att tiden var för knapp.

Om domstolen beslutar att häkta Assange i sin utevaro kommer åklagaren utfärda en europeisk häktningsorder.

LÄS MER: Oklart om Assange kommer till Uppsala