"Det blir en profilskola för Kungsgatan och S:t Olofsgatan", uttrycker en förälder saken. Och det kommer att vara ett ännu större problem i framtiden när Vaksalaskolan inte längre är ett alternativ när elever på till exempel Almtunaskolan ska gå vidare till högstadiet, vilket UNT berättade om här.

LÄS MER: Svårt högstadiepussel väntar i Uppsala

Henrik Ljungblom, rektor vid Nannaskolan är väl medveten om problemet.

Artikelbild

| Nannaskolan har en estetisk profil som gjort den populär.

– Jag tycker att det är problematiskt att man måste bo i centrala staden för att kunna ha det här smörgåsbordet av skolor. Jag tycker synd om dem som bor utanför staden och utestängs från valfriheten, säger han.

I skollagen finns en möjlighet för skolor med särskilda profiler att ha antagningsprov i stället för den sedvanliga närhetsprincipien vid urvalet av sökande. Detta utnyttjats av Uppsala Musikklasser, som är en fristående skola. Men Henrik Ljungblom är tveksam till att använda "estetisk kompetens" som urvalskriterium för Nannaskolan.

– Vem bestämmer hur duktig man är på drama? Jag skulle önska att man kunde hitta de elever som det blir ett mervärde för att gå i vår skola, säger han.

Det har funnits diskussioner om att införa antagningsprov även på Nannaskolan. Men den har hittills landat i att man valt att behålla den nuvarande urvalsprincipen, som är densamma som för övriga kommunala skolor.

Enligt Henrik Ljungblom är det tillräckligt stora problem med närhetsprincipen. Samtidigt är han meveten om att frågan är känslig.

– Jag förstår att föräldrar vill sina barns bästa och hela antagningsförfarandet är omgärdat av överklaganden bara med hänvisning till närhetsprincipen. Och att använda antagningsprov är inte helt vattentätt. Om man säger att en 12-åring inte sjunger tillräckligt bra, det blir väldigt svårt, säger han.