Nu har det än en gång varit sommar och i Örsundsbro betyder det att många familjer har varit på badutflykt. Två kilometer utanför samhället ligger Alstabadet som har utrustats med ett par bryggor, volleybollplan och omklädningsrum. Under årets varma dagar lockas invånarna från hela Örsundsbro med omnejd till stranden för att bada, sola och koppla av med familjen. Det finns däremot en sak som år efter år kommer upp som diskussionsämne på strandfiltarna, man tycker att det saknas en gång- och cykelväg från samhället till badplatsen. Bilvägen ut mot Alsta är en smal 70-väg och den är hårt trafikerad av allt från mopeder till lastbilar. Många upplever vägen som farlig att gå och cykla eftersom vägrenen är så gott som obefintlig och att fordon ofta överskrider hastighetsgränsen. Vid en förfrågan om hur det går med cykelvägen till Sandra Mäkinen vid samhällsbyggnadsförvaltningen i Enköpings kommun ger Sandra några svar. Hon skriver i sitt mejl:

– Väg 569, Nysätravägen, är en landsväg vilket innebär att det är Trafikverket som är väghållare och Region Uppsala som ansvarar för att prioritera åtgärder utmed vägen.

Sandra Mäkinen skriver även att den Regionala utvecklingsnämnden i höstas tog ett beslut att prioritera cykelvägen som ett 40/60 projekt.

– Finansieringsformen 40/60 innebär att Region Uppsala och berörd kommun delar på kostnaderna för att anlägga en gång- och cykelväg längs en statlig väg. Regionen står för 40 procent och kommunen för 60 procent.

Nästa steg i processen för att det ska bli en cykelväg är en åtgärdsvalsstudie. Det är en dialog mellan kommun och region. Den sker tidigt i planeringen för att få en helhetsbild och för att hitta hållbara åtgärder båda vad gäller ekonomin och miljön. Därefter tar Trafikverket fram en vägplan. Då ska det analyseras hur vägen ska utformas och vilka faror och risker man behöver ta hänsyn till. En lite klurig del är att det finns olika markägare där vägen ska dras. Först efter det kan cykelvägen börja byggas. Mycket arbete återstår alltså innan en säkrare väg för gående och cyklister är en verklighet och trots att den som väntar på något gott aldrig väntar för länge, kan det nog ändå kännas så för många badsugna cyklister.