Undersökningen presenterades på onsdagen under titeln Trendrapporten 2015 – Den osynliga valutan, och bygger på en enkät besvarad av drygt 200 personer som varit eller är kunder hos konsultföretaget.

Karin Isberg som gjort undersökningen för DD&P:s räkning tyckte sig kunna se en stor förändring i inställningen till vilka egenskaper som behövs hos medarbetare och chefer för att de ska vinna respekt inom sina organisationer:

– Tidigare har kompetens betonats som den utslagsgivande egenskapen, men nu betonas att för att vinna förtroende måste man också vara trevlig. Ödmjukhet, ärlighet, generositet och förmåga att medge egna misstag och ändra beslut, har betonats inte minst i de fokusgrupper och djupintervjuer som också ingått i undersökningen, säger Karin Isberg.

Pernilla Eriksson, för tillfället föräldraledig vd för DD&P, fanns med vid presentationen av trendrapporten.

– De här egenskaperna är också en del av vårt företags värdegrund som våra konsulter arbetar enligt. De anlitas för att leda projekt som är verksamhetskritiska. Det kan vara införande av nya system, nybyggnationer eller liknande, och då är det viktigt att alla i verksamheten är med på förändringarna. För att nå det krävs att medarbetarna känner respekt för sina chefer, säger Pernilla Eriksson.

För henne och Karin Isberg är resultatet av Trendrapporten en bekräftelse på en förändring som märks också på andra sätt i samhället:

– Det är inte Gordon Gekko-typer som i filmen Wall Street som vinner respekt, det är Johan Olsson som efter sin VM-medalj i Falun framhävde sin frus och lagets roll i framgångarna, säger Karin Isberg.