– Planen var att vi skulle flisa upp plattorna och sedan sälja fliset - inte elda upp det. Av någon anledning började det brinna i samband med flisningen av träfiberplattorna. Varför vet jag inte, förklarar Anders Högberg, en av ägarna till Karlholms Strand.

Anders Högberg uppskattar försäljningsvärdet på det uppbrunna fliset till cirka 200 000 kronor.

Det var strax innan lunch på onsdagen som räddningstjänsten fick larmet att ett område, 50 gånger 50 meter, brann vid det gamla industriområdet i Karlholm. På industriområdet som numera heter Karlholms Strand planeras det för cirka 500 nya bostäder, hamnar, restaurang och mindre industri- och lagerlokaler.

Artikelbild

| Strax innan lunch startade branden vid Karlholms Strand.

– Det brinner fortfarande, men vi har det hela under kontroll och elden har inte spridit sig till några byggnader i området, säger Anders Högberg, när UNT får tag på honom under onsdagseftermiddagen.

Räddningstjänsten fanns på plats med två enheter från Skärplinge, en enhet från Tierp och ett ledningsfordon från Uppsala. Under drygt en timme bekämpade de elden. Enligt Storstockholms räddningscentral blåste det ganska ordentliga inlandsvindar i området vilket försvårade släckningsarbetet något och gjorde att rök spred sig in mot Karlholms samhälle.

– Bedömningen var att vi kunde lämna över det sista släckningsarbetet till företaget som äger markområdet där det brunnit, förklarar en operatör vid Storstockholms räddningscentral.