– Ett känslokallt beslut utan mänsklig hänsyn där man inte tittar på några fakta i målet. Det här känns också som ett försök från de stora partierna att tysta oss, säger Bengt Ahlqvist, gruppledare för Kommunens Väl i kommunfullmäktige.

Det som Bengt Ahlqvist menar med fakta i målet handlar om att den ansvarige i partiet blev allvarligt sjuk när ansökan skulle lämnas in.

– Han drabbades av en massiv hjärtattack dagarna innan ansökan skulle lämnas in den 30 juni i år, förklarar Bengt Ahlqvist.

Detta gjorde att Bengt Ahlqvist fick ta över den här personens partisysslor. Först under hösten uppdagades missen och den 18 oktober lämnade KV in sin ansökan om ett partistöd på 53 000 kronor.

I samband med kommunstyrelsens möte i november sa åtta av elva ledamöter från S, MP, C och M nej till KV:s ansökan. Det enda parti som sa ja till ansökan förutom KV var SD.

– Det finns ett prejudikat från tidigare år där Miljöpartiet slarvade med detta och inte heller fick några pengar, förklarar Marie Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Bengt Ahlqvist menar att de båda fallen skiljer sig åt.

– MP lämnade aldrig in någon ansökan. Det gjorde vi då vi behöver pengarna för att kunna bedriva vår politik och träffa våra väljare. Nu är den verksamheten hotad, säger Bengt Ahlqvist.

Marie Larsson menar det inte finns något politiskt spel bakom beslutet.

– Det här är ett beslut som grundar sig på de regler vi har, säger Marie Larsson.

KV:s ansökan ska även behandlas på kommunfullmäktigemötet i Älvkarleby den 13 december.