Det som nu är företaget Boro Nordic AB, med en omsättning på dryga 16 miljoner kronor, började 2011 med att Paul Wisén för eget bruk köpte in släpvagnar från en släpvagnstillverkare i Polen.

– När vi var på husvagnssemester 2011 hade jag lite tid över att undersöka marknaden. Den första tanken var att köpa ett släp i Tyskland, men så började jag kolla på internet och konstaterade att den släpvagn jag var intresserad av tillverkades i Polen, så jag köpte tre släp därifrån som jag tog hem till Sverige, berättar Paul Wisén.

Det ena gav det andra och under 2012 började han importera olika typer av släpvagnar från den polska tillverkaren.

Artikelbild

| Montering. Här jobbar Stefan Erngren med motering på en av de släpvagnar som företaget ska sälja.

– Ganska omgående fick vi den nordiska agenturen att sälja släpvagnarna, förklarar Paul Wisén som till en början hade sin verksamhet i Gävle och Valbo.

I dag är basen för verksamheten i Karlholm och i det som en gång var finska Huhtamäkis lokaler vid den gamla Karlitfabriken.

– Här hyr vi drygt 1 500 kvadratmeter yta inomhus för montering och förvaring av släpvagnar. Sedan har vi även en hel del olika släp som står uppställda utomhus också, berättar Paul Wisén samtidigt som han visar runt i lokalerna.

Från Karlholm transporteras sedan släpvagnarna till de cirka 100 återförsäljarna som finns runt om i landet. Bland återförsäljarna finns bland annat 85 av Granngårdens butiker.

Hur kommer det sig att ni hamnade i Karlholm?

– Innan vi kom hit så höll vi till i den gamla spikfabriken i Valbo, men där höll inte golvet för vår verksamhet och så var ytan för liten så vi var tvungna att söka nya lokaler. I och med att jag bor i Skutskär så kände jag till de här lokalerna fanns tillgängliga.

När han flyttade till Karlholm var det tomt och tyst i de gamla industrilokalerna.

– Vi var de första att flytta in här efter att de industriföretag som hållit till här gått i konkurs och lagt ned sina verksamheter, förklarar Paul Wisén.

Från att ha köpt in tre släpvagnar 2011 säljer bolaget i dag cirka 1 500 släp årligen. Paul Wisén förklarar att företaget kommer att omsätta mellan 16 och 17 miljoner kronor i år. Med de siffrorna står företaget i dag för drygt fyra procent av försäljningen på den svenska släpvagnsmarknaden.

Tittar man tillbaka på företagets omsättningssiffror så låg de mellan 2012 och 2015 på dryga fyra miljoner kronor årligen.

Under 2016 hände dock något med omsättningen.

– Det här är en ganska kapitalkrävande verksamhet där man behöver bra stöd från en bank för att kunna växa och expandera sin verksamhet. Under 2016 fick vi det från Swedbank i Sandviken och det gjorde att vi kunde öka omsättningen till dryga tio miljoner kronor.

Han berättar att han och de fyra övriga delägarna i företaget nu undersöker möjligheterna att expandera ytterligare på olika sätt. Bland annat finns det planer på att etablera två nya monteringsplatser - en i södra Sverige och en i norra Sverige.

– Sverige är stort land där det många gånger är långa leveranser. För att få till en bättre och effektivare logistik så bedömer vi att det är en bra lösning, förklarar han.

IT-verksamheten håller han fortfarande på med.

– Vi jobbar med telekonferenstjänster och det bolaget omsätter i dag runt en miljon kronor. Det här är en verksamhet som är intressant och som jag skulle vilja utveckla ytterligare i framtiden, säger Paul Wisén.