Det socialdemokratiska kommunalrådet Bengt-Olov Eriksson betonade under sitt anförande att kommunen kan bidra till en bättre folkhälsa genom att fatta beslut om att exempelvis bygga skolor, förskolor och äldreboenden.

– Det här kan vi hjälpa till att lösa livspusslet och göra vardagen enklare för många människor, vilket kan vara viktigt ur ett folkhälsoperspektiv, förklarade Bengt-Olov Eriksson.

Både Bengt-Olov Eriksson och miljöpartisten Jenny Lundström lyfte båda fram de satsningar som den politiska ledningen gjort på de spontanidrottsplatser, naturgym och naturreservat som kan nyttjas av alla kommunmedborgare.

Artikelbild

| Gamla politiska beslut ska granskas igen av kommunfullmäktige innan de får verkställas - det klargjorde kommunalrådet Bengt-Olov Eriksson (S) vid tisdagens kommunfullmäktigemöte.

– Det är också viktigt att jobba i en grön anda när det gäller folkhälsoarbetet och satsa på flera och bättre gång- och cykelvägar. Det skulle skapa förutsättningar för spontant motionerande, menade Jenny Lundström.

Bengt-Olov Eriksson och moderaternas Daniel Blomstedt betonade att kommunens uppdrag är att skapa förutsättningar för en bra folkhälsa för kommunen.

– Sedan har också individen ett eget ansvar för sin egen hälsa, menade Daniel Blomstedt.

Det centerpartistiska oppositionsrådet Sara Sjödal refererade till flera olika undersökningar som Folkhälsomyndigheten gjort och som säger att 65 procent av Tierpsborna mår bra. Samma siffra för landet som helhet är 75 procent. Även när det gäller fetma och föreningsengagemanget pekar samma myndighet på att det finns vissa problem i Tierp.

– Här har vi en hel del att ta tag i, konstaterade Sara Sjödal.

För att flera ska må bättre vill Sara Sjödal bland annat att det läggs mera resurser på idrottsundervisningen i skolan.

Daniel Blomstedt konstaterade att eleverna under sina skolår får göra fyra hälsokontroller.

– Genom att utöka antalet kontroller skulle man kunna fånga upp både fysisk och psykisk ohälsa på ett bättre sätt, menade Daniel Blomstedt.

Hos samtliga partier menade man att föreningslivet är bra på att skapa aktiviteter som får människor att må bättre. Överlag var partierna också för ökade bidrag till föreningslivet.