Det nya området, som ligger mellan järnvägsstationen och Bruksgatan, omfattar nio tomter på mellan 1 000 och 1 200 kvadratmeter. För tillfället pågår det kommunala arbetet med att ta fram en detaljplan som reglerar och möjliggör för bostadsbyggande i området.

Markområdet ägs i dag av Älvkarleby kommun. Enligt socialdemokraten Magnus Grönberg, som är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, är planen att på sikt avyttra tomterna en och en eller sälja dem i klump till en entreprenör som bebygger området.

– För oss som kommun är det viktigt att ligga i framkant och han en viss markreserv för att kunna möta det intresse som finns att bosätta sig på orten. När det gäller det här området så är vår bedömning att det bör vara intressant då det ligger bra till i samhället med närhet till järnvägsstationen, säger Magnus Grönberg.

Grönberg tror att tomterna kan locka personer som vill bosätta sig på landsorten, men ändå ha relativt nära till större städer.

– Till Gävle tar de cirka en kvart med tåget och till Uppsala knappa timmen, konstaterar Magnus Grönberg.

Under 2018, när detaljplanen är klar, så ska kommunen gå ut och berätta för allmänheten att det finns tomter till föärsäljning.

– Det var ganska länge sedan vi hade några tomter vi hade att erbjuda till försäljning i Älvkarleö. Så det ska bli spännande att se vilken efterfrågan det blir, säger Magnus Grönberg.