Den ena av stationerna är placerad på Grevgatan i Tierps köping. Den nya återvinningsstationen är tänkt att ersätta den station som tidigare var placerad vid Möbeln där det nu ska byggas om.

Station nummer två är placerad vid livsmedelsbutiken i Edvalla på Hållnäshalvön.

Vid återvinningsstationerna finns möjligheten att lämna pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar.