– Det här bygget innebär att vi nu kommer att kunna samordna all förskoleverksamhet i Karlholm till ett och samma ställe - vilket är bra, säger Gunilla Johansson, förskolechef i Tierps kommun.

I dag är förskoleverksamheten utspridd på flera olika håll i Karlholm. En del barn har redan sina förskoleplatser på Gullvivans förskola medan ett förtiotal barn håller till i lokaler vid Björkängsskolan. Det är barnen vid Björkängsskolan som nu kommer att flyttas över till de nya paviljongerna vid Gullvivan. Förskolelokalerna på Björkängsskolan kommer till hösten att användas till annan skolverksamhet.

Gunilla Johansson tycker det är bra att alla förskolebarn i Karlholm kommer att vara på ett och samma ställe i framtiden.

– Nu kommer vi att ha allt samlat på ett ställe med lokaler och en skolgård som är anpassad för vår verksamhet - det är bra och innebär pedagogiska fördelar, menar Gunilla Johansson.

Hon konstaterar också att bygget av paviljongerna kommer att ge ett överskott av förskoleplatser i Karlholm.

– Vi fyller bara fyrtio av sextio platser i paviljongerna i dagsläget. Det är mycket bra för det gör att vi kan möta den ökade efterfrågan av förskoleplatser som vi vet kommer de närmaste åren i Karlholm, säger Gunilla Johansson.

Arbetet med de nya paviljongerna pågår för fullt och planen är att de ska vara på plats och klara att användas efter sommaren.

– Tanken är att alla förskoleelever som i dag går på Björkängsskolan ska ha flyttats över till de nya lokalerna till höstterminen startar i augusti, säger Gunilla Johansson.