– Nu har vi möjligheten att tänka nytt och annorlunda och skapa framtidens lärare i Tierps kommun, menar Sara Sjödal som är partiets skolpolitiske talesperson i Tierps kommun.

Hon menar att lärarsituationen på skolan i Hållnäs öppnar möjligheten till diskussion och konkreta åtgärder när det gäller vilken typ av lärare man skulle vilja ha. De tre lärare som jobbar på skolan i dag har sagt upp sig till sommaren. Några nya lärare har inte visat intresse att jobba på skolan.

– Jag vet efter samtal med både lärare och de fackliga organisationerna att lärare vill syssla med elevernas lärandeprocesser, säger Sara Sjödal.

Artikelbild

| Skolan. På Hållnäs skola har man integrerad undervisning med elever från flera olika årskurser som läser tillsammans. På skolan går förskoleelever samt årskurserna ett till sex. I dag går ett knappt trettiotal barn på skolan.

Hon menar att lärare i dag får lägga en för stor del av sin tid på annat än det pedagogiska arbetet.

– Det kan handla om att lärare är rastvakter eller utför rena vaktmästaruppdrag. Det är inte vad de är bäst på och vad ska göra - läraren ska undervisa, menar Sara Sjödal.

Sara Sjödal förklarar att lärarnas arbetsuppgifter diskuterats tidigare, bland annat när det gäller Månkarbo skola.

– Då slog den politiska ledningen (Socialdemokraterna och Miljöpartiet) i från sig och menade att detta inte var något problem.

Hon eftersöker nu ett arbete där skolan och den högsta skolledningen i kommunen börjar diskutera hur man vill utforma lärartjänsterna på Hållnäs skola till hösten.

– Ska vi kunna konkurrera och få personer som överger sina nuvarande jobb för att undervisa i Hållnäs så måste vi vara attraktiva och ha något intressant att erbjuda, säger hon.

Sara Sjödal känner dock en oro att den politiska ledningen lägger ner skolan i Hållnäs om man inte får några sökande till de tre vakanta lärartjänsterna.

I onsdagens UNT flaggade också den politiskt ansvarige miljöpartisten Kenneth Gunnarsson (ordförande i utskottet för barn och unga) att detta kunde vara aktuell om man inte hittar några nya lärare till höststarten.

– Det är en väldigt lätt åtgärd att stänga ner skolan och centralisera verksamheten och flytta in barnen till Ol Anders-skola i Skärplinge, men att sedan öppna upp en skola som man stängt är mycket svårare, menar Sara Sjödal.

Ett bristande elevunderlag skulle också kunna vara ett argument för en nedläggning. I dag går ett knappt trettiotal barn på skolan.

– Det finns en tydlig trend i samhället att allt flera söker sig ut på landet. Skulle man ta bort Hållnäs skola så finns det ingen skola kvar på Hållnäshalvön längre, säger Sara Sjödal.

Försvinner skolan är risken stor att färre personer väljer att flytta till halvön i framtiden, tror hon.

– Skolan är ett viktigt nav och utan den är risken stor att ytterligare samhällsresurser försvinner från Hållnäshalvön, menar Sara Sjödal.