– Som läget är i dag så är ett 2,5-meter brett körfält på bron öppet för personbilstrafik, gångtrafikanter och cyklister - ingen annan trafik, förklarar Johan Runngren, byggledare på Trafikverket.

Trafikverkets arbete med att renovera 1800-talsbron som förbinder Älvkarleby och Älvkarleö har pågått sedan i mars förra året. Bron har sedan dess varit helt eller delvis stängd för all trafik. Planen var att renoveringsarbetet skulle vara klart i november förra året och att bron då skulle öppnas upp för all typ av motortrafik. Nu blev det inte så.

Enligt Johan Runngren ingår bron i Trafikverkets bevarandeplan för kulturhistoriskt intressanta broar.

– Detta innebär att den måste behålla sitt historiska utseende, vilket kräver försiktighet i samband med renoveringen. I det här fallet har det dragit ut på tiden då broräcke och fogar liksom träbalkar var mera skadade än vi först trodde, förklarar Johan Runngren.

När det gäller lastbilstrafiken så är den fram till sista april hänvisad till andra vägar om den ska in i Älvkarleby eller ta sig över till Älvkarleö.

Johan Runngren förklarar att man satt upp trafikskyltar öster om Älvkarleby liksom vid E4:an, vid avfarten mot Älvkarleby, som informerar om broarbetet.

– Vi har haft problem med en del lastbilar som kört på bron trots förbudet. Har de ärenden till Älvkarleö så kan de följa vår skyltning om vilka alternativa vägar som finns för att ta sig dit, säger Johan Runngren.