– Det finns områden där vi kan bli bättre och vi kommer att genomföra olika utbildningsinsatser, säger Randi Graungaard, kommundirektör i Tierps kommun.

Det var i slutet av förra året som kommunens externa revisor PwC genomförde en granskning av hur Tierps kommun tillämpar offentlighetsprincipen och medborgares möjligheter att ta del av allmänna handlingar.

I rapporten skriver revisorn att allmänheten har möjlighet att ta del av handlingar, men att det finns brister i kommunens hantering och att man bara delvis följer vad som sägs i tryckfrihetsförordningen och förvaltningslagen.

Artikelbild

| Randi Graungaard, kommundirektör.

PwC menar att det ibland tar för lång tid för kommunen att lämna ut handlingar till privatpersoner. I samband med revisionen genomfördes en stickprovsundersökning som visade att i 4 av 14 fall så hade kommunen inte lämnat ut handlingar som personer begärt att få ta del av.

– Det handlar inte om ovilja eller att vi inte vill lämna ut handlingar. Det här är snarare en fråga om kunskap och att vi måste jobba annorlunda fortsättningsvis för att inte missa sådant här, förklarar Randi Graungaard.

PwC konstaterar också att handlingar som är av allmänt intresse inte alltid publiceras på kommunens hemsida.

– Vi publicerar i dag handlingar och beslut som rör kommunfullmäktige och kommunstyrelse däremot inte politiska utskott. Vi kommer nu att titta på vilka möjligheter vi har att göra det utifrån bland annat tekniska möjligheter och sekretessregler, säger kommundirektören.