– Vi är nöjda med beslutet och planen är att påbörja arbetet under nästa år, säger Stig Ederyd från Sikhjälma bysamfällighet.

I november i år gav Mark- och miljödomstolen bysamfälligheten klartecken att börja muddra och spränga i Bottenhavet vid Gammelhamn. Det beslutet överklagades till mark- och miljööverdomstolen av naturskyddsföreningen i Tierp och en person med sommarhus i området.

Nu har överklagandet granskats av Svea hovrätt som i en dom säger att Mark- och miljödomstolens beslut gäller och att någon ytterligare prövning inte ska göras. Hovrättens beslut kan inte överklagas.

Artikelbild

| Så här ser inlopppet till Gammelhamn i Sikhjälma ut.

– Vi har grävare som står redo, men vi måste invänta ett sista beslut innan vi drar i gång, säger Stig Ederyd.

Det beslutet handlar om mindre justeringar i ett strandskydds- och bygglovsärende. Där har Sikhjälma bysamfällighet redan fått klartecken från både Tierps kommun och länsstyrelsen i Uppsala att man får bygga tolv redskapsbodar, parkering samt rusta upp en gammal väg.

– Då samtliga rättsinstanser hittills gett oss rätt när det gäller alla våra planer så är vi mycket hoppfulla. Vi avvaktar nu om Naturskyddsföreningen i Tierp överklagar strandskydds- och bygglovsärendet till mark- och miljödomstolen, säger Stig Ederyd.

Enligt Inger Lindgren, ordförande i Naturskyddsföreningen i Tierp, så pekar det mesta mot att föreningen kommer att överklaga beslutet till mark- och miljödomstolen.

– Om det här ska vara ett område för allmänheten så räcker det med att det byggs en badhytt där allmänheten kan byta om. Nu vill man bygga tolv redskapsbodar som bara kommer att vara för samfällighetens medlemmar. Det känns helt fel och dessutom stör det naturupplevelsen. Dessutom krävs en ordentlig inventering av naturvärdena i området innan man gör några ingrepp i naturen, menar Inger Lindgren.

Stig Ederyd håller inte med Inger Lindgren när det gäller användningen av redskapsbodarna. Han menar att åtgärderna som de vill genomföra kommer att göra området tillgängligt för allmänheten.

– Vi vill att allmänheten ska få möjligheten att utnyttja den badplats som finns här samt uppleva solnedgången. I dag är inte det möjligt, menar Stig Ederyd.