Elma Edlund, Louize Cannert och Frida Ekstav har under höstterminen och i början på det nya året arbetat med ljudprojektet "Mitt Örbyhus" tillsammans med konstnären Jenny Sunesson. De tre flickornas projekt heter"Water Music".

Projektets syfte har varit att rekonstruera bilden av Örbyhus med hjälp av ljud. Genom fältstudier, workshops och galleribesök har klassen tränat på att lyssna, spela in, klippa och gestalta ljud.
På torsdagskvällen hade de och övriga elever i klass 6B på Örbyhus skola en vernissage där man fick lyssna till deras ljudinstallationer.
Sittandes på stolar i ett nedsläckt rum får vi lyssna till en drygt åtta minuter lång rumslig komposition med mängder av olika ljud ur olika högtalare.

– Vi har letat ljud på olika ställen - hemma, i skolan och utomhus. De ljud som vi samlat på oss har vi sedan satt ihop till den här installationen, förklarar Elma Edlund.

Ljudprojektet beskriver läraren Lena Öman som tvärvetenskapligt då hon menar att det behandlar en mängd olika skolämnen som bland annat teknik, musik, trä- och metallslöjd, religion och samhällskunskap.

– Dels arbetar eleverna med teknik när de tar fram de här installationerna, men sen ingår även i arbetet att definiera vad det är för ljud och då kan ämnen som samhällskunskap och religion komma med i bilden, förklarar Lena Öman.

Samtliga elever, ett tjugotal, har deltagit i arbetet och skapat totalt sju installationer.

Övriga sex installationer var olika och använde sig av olika metoder för gestaltning – från live performance till hörlurskonsert.
Övriga verks namn är Valvet, Skogen, Brain Relax, Örbyhus och Drömmen.

Installationerna presenteras som de är utan någonting annat till.

Varför inte komplettera med bilder eller filmer?

– Skulle vi göra det så är risken att bilderna skulle ta överhanden och tränga undan ljudet. Ljud är ett bildskapande medium i sig självt, bilderna upplever vi inne i huvudet, förklarar konstnären Jenny Sunesson, som lett projektet.