Region Uppsala, tidigare Landstinget i Uppsala län, har tecknat en överenskommelse om att sälja sina fastigheter på Slottsgränd som tidigare inrymde förvaltningslokaler. Det handlar om totalt tre fastigheter som säljs till företaget Tobin Properties för 225 miljoner kronor

– Exakt hur fastigheterna kan komma att användas ska vi utvärdera. Men vår idé är att bidra till att utveckla centrala Uppsala. Vi jobbar främst med bostäder och därför blir det troligtvis främst bostäder, men det kan även bli andra slags lokaler, säger Erik Karlin, vd på Tobin Properties.

Man bedömer att fastigheterna har en uthyrbar yta på cirka 7 800 kvadratmeter.

Region Uppsala och företaget har tecknat en överenskommelse men försäljningen är ännu inte helt klar. Som UNT tidigare har kunnat berätta har boende i det bostadshus som innefattas bildat en bostadsrättsförening som har hembudsrätt, alltså förtur till att köpa fastigheten om föreningen lägger ett lika högt bud som det nu aktuella budet. Föreningen har sex månader på sig att lägga ett sådant bud, enligt ett pressmeddelande från Region Uppsala. Försäljningen måste också godkännas av regionstyrelsen.

– Vi kommer att inleda ett planeringsarbete ganska omgående men vi kommer inte göra några större investeringar förrän allt fallit på plats, säger Erik Karlin.

Torin Properties förvärvade nyligen även det så kallade Klosettpalatset på Skolgatan med målet att göra om fastigheten till "premiumlägenheter".

– Vi är väldigt positiva till Uppsala som stad och ser fortsatta möjligheter. Det finns en intressant demografisk profil på medborgarna, säger Erik Karlin.