Det var förra veckan som det uppdagades att mätningar som företaget gjort visade att det var förhöjda värden av kvävedioxid i luften i källaren vid fabriksbyggnaden intill länsväg 288.

– Företaget tog beslut att spärra av hela källarvåningen för att successivt spåra vilket område som var kontaminerat, som en försiktighetsprincip, säger Jonas Lennström som är huvudskyddsombud.

I dagarna ska Arbetsmiljöverket göra en inspektion på plats med anledning av händelsen. Kväveoxider är enligt Naturvårdsverket samlingsnamn för kväveoxid och kvävedioxid som bildas då luftens syre och kväve reagerar vid höga temperaturer. Utsläpp av kväveoxider är kopplat till förbränningsprocesser och gasen – som omnämns som giftig – kan irritera luftvägar och slemhinnor.

Artikelbild

| Produkter från Sandvik Coromant i Gimo.

– Kvävedioxid är en restprodukt som uppstår. Men ventilationsanläggningen ska klara av att säkerställa att det inte finns i lokalerna, säger Jonas Lennström.

Per Sjöqvist är tillförordnad platschef på Sandvik Coromant. Han säger att mätningarna inleddes i höst i samband med en processförändring, för att företaget ville ha bättre kontroll över hur man jobbar med salpetersyra.

– Vi ligger under gränsvärdet för utsläpp. Men det vi såg när vi detaljstuderade mätningarna var att det fanns enstaka toppar då vi gick upp högt.

Har det inneburit någon hälsorisk för anställda?

– Vi bedömer att det är väldigt liten sannolikhet för det. Mätaren sitter direkt över stället där det har läckt ut och källarutrymmet är väldigt stort. Koncentrationen blir minimal när det blandas ut i luften, och det är obemannat där vi har mätaren. Men det är viktigt för oss att agera ändå.

En punktventilation som suger ut luft har satts in och man har också ändrat lufttycket i källaren för att få grundventilationen att fungera bättre.

– Vi tror inte att det här kan hända igen, säger Per Sjöqvist.