Vid 11-tiden i onsdags fick räddningstjänsten in ett larm om att det brann i ett fem hektar stort skogsområde söder om Hargshamn i Östhammars kommun.

SVT nyheter Uppsala var först med att rapportera om att orsaken till branden var att en avverkningsmaskin från Hargs bruk hade kommit åt en ledning som rasat ned och antänt marken.

I ett pressmeddelande från Vattenfall skriver företaget att man inte vetat om att ledningen söder om Harg befunnit sig på marken när strömmen slagits på. Vattenfall skriver även att avverkningar i närheten av elledningar ska rapporteras in i förväg, vilket inte gjorts i det här fallet.

– Det stämmer, säger Dan Glöde, vd på Hargs bruk.

Han förklarar att avverkningen legat långt från elledningen, men att skogstraktorföraren som transporterat de fällda träden kört under ledningarna och råkat riva ned en elledning.

– Vi har brustit i och med att vi inte rapporterat in avverkningen i förväg. Det är ett fel som vi begått, säger Dan Glöde.

Han tycker däremot att det är konstigt att Vattenfall slog på strömmen. Glöde menar att Vattenfall vetat om att ledningen var sönder.

– Vår entreprenör släckte först tre små brandhärdar efter att ledningen rasat. Direkt efter, vid 11-tiden, ringde han Vattenfall för att berätta vad som hänt. Efter två timmar kom det två reparatörer från Vattenfall. Just då slogs strömmen på och elden startade.

Lee Gidlöf, kommunikationschef på Vattenfall eldistribution, bekräftar att de visste om att en ledning gått sönder:

– Vi fick information om att en ledning låg på marken, men vi visste inte att det var just den där ledningen det handlade om. Hade vi vetat om att det var den ledningen som låg på marken hade vi aldrig kopplat in strömmen.

Hade ni fler rapporter om att det låg skadade ledningar på marken på andra platser?

– Nej.

Men om ni vet att det ligger en skadad ledning någonstans borde ni inte vara helt säkra på att det är säkert att slå på strömmen igen?

– Jo, absolut. Ligger en ledning nere gör vi felsökningar efter våra rutiner. Men om man gör arbete i närheten av en ledning ska man rapportera in det i förväg och det hade inte gjorts.

Både Hargs bruk och Vattenfall kommer genomföra interna utredningar över vad som hänt.

– Vi kommer göra en noggrann undersökning och gå till botten om vad som hänt. Vi har även rapporterat in det här till Elsäkerhetsverket, säger Lee Gidlöf.